Boek lezen in Gabrielklooster te Haastrecht

In aansluiting op een al langer bestaande traditie willen we ook dit seizoen een boek lezen en wel: God de levende, door Edward Schillebeeckx.

In dit boek blijken de inzichten van Schillebeeckx nog steeds aan te spreken en kunnen we de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaats gevonden in dat licht bekijken en onze eigen ervaringen en belevingen daaraan spiegelen. We lezen dit boek door dicht bij de tekst te blijven en de eigen ervaringen en inzichten met elkaar te delen.

Tijdens de eerste bijeenkomst maken we afspraken over de data van de vijf bijeenkomsten en starten we met het lezen van het eerste deel van het boek.

Deze eerste bijeenkomst is:
donderdag 10 oktober.
Er zijn twee groepen: de ochtendgroep van 10:00 uur tot 12:00 uur
en de avondgroep van 20:00 uur tot 22:00 uur

De locatie is:

Bij Goeyan
Klooster St. Gabriel (achterzijde)
Provincialeweg Oost 62
2851 AG Haastrecht

Aanmelden bij Pater T. Thomassen cp
t.thomassen@planet.nl of provcp@hetnet.nl