Aanvullende informatie 

 


‘Christelijke mystiek in woord en beeld’ – lezing Kick Bras

Woensdag 14 maart 19.30u organiseert het katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog DEZINNEN in samenwerking met het klooster van de Passionisten te Haastrecht in By Goeyan:

‘Christelijke mystiek in woord en beeld’ – lezing Kick Bras

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Mystiekkenner Kick Bras schrijft hierover in zijn recent verschenen boek ‘Oog in Oog’ en gidst ons langs teksten en kunstvoorwerpen uit vele eeuwen, landen en tradities en ontsluithun blijvende zeggingskracht. Met hem ontdekken wij in al die verscheidenheid hun onderlinge verwantschap, hun gerichtheid op die Ene, op het goddelijk mysterie waarin wij leven en vragen we ons af hoe wij nu, als mensen van de 21e eeuw, dat mysterie zouden kunnen ervaren. Het boek ‘Oog in Oog’ is op de avond van de lezing verkrijgbaar.

De kosten voor die avond zijn €5,-- te voldoen in de zaal van samenkomst. U wordt gevraagd u aan te melden en dit kan tot en met 12 maart bij:

DEZINNEN: info@dezinnen.nl , via www.dezinnen.nl/agenda/ of 06 22607908 of bij t.thomassen@planet.nl of telefonisch bij het klooster: 0182-501977

Het adres is: