Pater Karel:
Een overzicht van zijn leven: 1821-1893
16 februari 1852: Pater Karel vertrekt per boot naar Engeland, om onder de arme Ierse
immigranten te gaan werken (in Aston Hall en Cotton Hall)
9 juli 1857: Pater Karel vestigt zich in Dublin: Mount Argus. Hij is nauw betrokken bij de
bouw van het nieuwe klooster. Al spoedig wordt hij zeer geliefd bij de bevolking door zijn
toewijding aan de Gekruisigde en aan de gekruisigden van zijn tijd. Bovendien zijn er
mensen die genezen van hun kwaal nadat hij hen gezegend heeft. Uit heel Ierland trekt men
naar “de pater met de zegenende handen”.
3 juli 1866: Omdat de drukte een beetje uit de hand loopt en mensen door hem gezegend
water voor grof geld gaan verkópen, gaat Pater Karel in Engeland (Broadway, Sutton en
Londen) wonen en werken.
10 januari 1874: Pater Karel keert terug in Dublin en al gauw is de toestroom van mensen
weer enorm.
Vanaf 1880: De gezondheidstoestand van Pater Karel gaat achteruit t.g.v. zijn uiterst sobere
leefstijl en zijn druk bezette dagen.
12 april 1881: Ongeluk met een koets, waarbij hij zijn rechter voet en -heup breekt. Dit
komt niet meer helemaal goed. Daarbij krijgt hij last van koudvuur. Lees meer...
 
Passionistenklooster Sint Gabriël - Provincialeweg Oost 62 - 2851AG - Haastrecht
Tel: +31(0)182-501977 - Fax: +31(0)182-501124 - email: info@passionisten.nl