Pater Karel:
Bedevaartsoord H. Pater Karel te Munstergeleen: klik hier [www.paterkarelkapel.nl]
De H. Pater Karel Houben, Passionist
Pater Karel was al tijdens zijn leven voor velen die het moeilijk hadden een bron van hoop,
kracht en troost. Door zijn zegenende handen werd menigeen genezen. Hij was toegewijd
aan God en aan de mensen.
Na zijn dood bleven mensen zijn graf in Dublin bezoeken. Ook zijn geboortehuis in
Munstergeleen groeide al gauw uit tot een plaats waar velen uit de wijde omgeving kwamen
met hun vragen en noden. Zo is het nog tot op vandaag.
Na zijn begrafenis op 11 januari 1893 schreef de overste van het klooster te Mount Argus
(Dublin) aan de familie: “De mensen hebben hem al heilig verklaard.” Pater Karel was en is
een heilige van het volk.
Het proces tot de heiligverklaring werd geopend op 13 november 1935. Na de officiële
erkenning van het eerste wonder werd Pater Karel op 16 oktober 1988 zalig verklaard door
Paus Johannes Paulus II. Na de officiële erkenning van de wonderbaarlijke genezing van dhr.
Dolf Dormans volgde 9 jaar later de heiligverklaring door Paus Benedictus XVI in Rome, op
 
 
Passionistenklooster Sint Gabriël - Provincialeweg Oost 62 - 2851AG - Haastrecht
Tel: +31(0)182-501977 - Fax: +31(0)182-501124 - email: info@passionisten.nl