Publicaties van Nederlandse Passionisten:
Spiritualiteit:
- Mark-Robin Hoogland: Aandacht voor de Bron, -Bijbel en gebed voor iedere dag.
Meditatieboek om geloof, hoop en liefde als dragende waarden voor je leven te ontdekken.
-Mark-Robin Hoogland: Groeien in geloven, -de kernthema’s van het christelijke geloof aan de hand van Bijbelse
teksten en meditatieve gebeden.
- Herman Thijssen: Blijvend Jezus’ Passie gedenken, -Overpeinzingen bij de spiritualiteit van de Passionisten.
Gedachten en inzichten en van iemand die vanuit deze spiritualiteit leeft.
Te bestellen via het klooster in Haastrecht: contact
Rond de heilige Pater Karel Houben, Passionist:
- Jo Straver (red.): Onrustig is ons hart, -Pleisterplaatsen voor de zoekende mens.
Gesprekken over de betekenis van stilteplekken in deze tijd.
- Leon Goertz: Pater Karel Houben, de heilige uit Munstergeleen, een zegen voor mensen.
Een levensbeschrijving (ook vertaald in het Duits en Braziliaans)
Theologie:
- Mark-Robin Hoogland: God, Passion And Power, -Thomas Aquinas on Christ Crucified and the Almightiness of God.
Vanuit het lijdensverhaal een theologische beschouwing over de relatie tussen de Almachtige, die liefde is, en het
lijden van zijn Zoon (en wat dit betekent voor onze kijk op lijden).
-Mark-Robin Hoogland: The Fathers of the Church: Thomas Aquinas, The Academic Sermons
Eerste Engelse vertaling, met aantekeningen, van alle 20 preken die we nog van hem hebben. De teksten zijn
opvallend toegankelijk, omdat Thomas hier theologische inzichten vertaalt in gewone taal.
Passionistenklooster Sint Gabriël - Provincialeweg Oost 62 - 2851AG - Haastrecht
Tel: +31(0)182-501977 - Fax: +31(0)182-501124 - email: info@passionisten.nl