Klooster:
Na 100 jaar hebben wij op 15 december 2022 het Sint-Gabriëlklooster verlaten en
is de communiteit verhuisd naar Oudewater. Daar zetten wij ons gemeenschapsleven voort.

Het klooster is met de kerk en de gronden verkocht en wordt in de komende jaren
– in de geest van ons, Passionisten – ontwikkeld voor een woon-zorgcombinatie voor mensen
met een kleine beurs.
De door ons opgerichte Jeugdvereniging Sint Gabriël (JVG) blijft op het terrein en
zal de activiteiten voor de jeugd uit de omgeving voortzetten.
 
Communiteit van de Passionisten–Kapellestraat 26 A-3– 3421CV–Oudewater
telefoon: (182) 501977–email:info@passionisten.nl