Wie zijn de Passionisten?
De Congregatie van de Passionisten is een kloostergemeenschap die in 1721 gesticht
is door de H. Paulus van het Kruis (Ovada 1694 – Rome 1775).                            
Op 19 oktober wordt hij in de Kerk herdacht. Wereldwijd zijn er momenteel zo’n 1900
Passionisten die werkzaam zijn in 63 landen.
Spiritualiteit
In onze naam zit het woord “passie”, lijden. Onze Stichter overdacht het lijden van
Jezus Christus en de betekenis ervan. Hierdoor herkende hij Hem in de mensen die in
zijn tijd een kruis te dragen hadden – zoals in Mattheüs 25,31-46 (“Ik had honger en
jullie hebben Me te eten gegeven” enz. “Want alles wat jullie voor één van deze minsten
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”).
Voor vandaag
De herinnering aan Jezus’ lijden is voor Passionisten de drijfveer om zich in te zetten
voor mensen die vandaag de dag te lijden hebben door ziekte of geweld, voor hen die
zoeken naar zin en richting in hun leven, of  in de verdrukking komen door
gebeurtenissen en structuren van de maatschappij of de Kerk.
Memoria Passionis
Om hiervoor aandachtig te blijven, leggen Passionisten naast de gebruikelijke drie
geloftes (armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid) een aparte gelofte af, die van de
Memoria Passionis (“Herinnering aan het Lijden”).
Met passie
Passionisten willen treden in het voetspoor van Jezus Christus en leven in zijn geest.
Hij werd geráákt door het lijden van de mensen die Hij ontmoette. In Gods naam
heeft Hij zich tot het uiterste toe ingezet voor hun welzijn en hun heil.                    
Zo willen Passionisten dat ook vandaag de dag doen: met passie.
Communiteit van de Passionisten–Kapellestraat 26 A-3– 3421CV–Oudewater
telefoon: (182) 501977–email:info@passionisten.nl